Jenny Borduin-Weisenbach

Mijn naam is Jenny Borduin-Weisenbach Vanaf 1979 ben ik ruim dertig jaar werkzaam geweest als adem- en ontspanningstherapeut in het MCL en GGZ te Leeuwarden. In deze periode heb ik gewerkt op de afdelingen psychologie en psychiatrie, mijn interesse lag bij de psychiatrische problematiek; depressies, angst en paniek, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek.

Aanvankelijk ben ik in 1986 aan de drie jarige Leergang Adem- en Ontspanningstherapie bij Jan van Dixhoorn begonnen om de mensen met ademproblemen beter te kunnen behandelen. Gaandeweg raakte ik er steeds meer van doordrongen dat het op deskundige wijze omgaan met de complexiteit van spanningsproblematiek, niet alleen een uitvoerige opleiding vergde, doch ook specifieke vaardigheden en ervaring. Ik ben mij ten zeerste bewust geworden van deze unieke methode (interne zelfregulatie, multimodaal, procesmatig) Van 2003-2007 heb ik de vier jarige opleiding tot docent Adem- en Ontspanningstherapie gevolgd olv Jan van Dixhoorn. Tot 2012 heb ik les gegeven aan het Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie volgens Methode Van Dixhoorn te Amersfoort. Naast het werken in vaste dienst van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) te Leeuwarden, heb ik altijd een eigen Praktijk voor Adem- en Ontspanningstherapie gehad.

Ik werk volgens de Methode Van Dixhoorn. www.methodevandixhoorn.com Een complete methode voor de behandeling van klachten en disfunctioneren als gevolg van "gewone overspanning"

Stress kan interne spanning in het lichaam veroorzaken en dit is vaak de voedingsbodem voor allerlei klachten, zowel lichamelijk als geestelijk. In de Adem- en Ontspanningstherapie leer je beter om te gaan met die interne spanning, zodat klachten verminderen of voorkomen worden.
De methode wordt veel toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen: Spanningsgerelateerde problemen, zonder somatische oorzaak hyperventilatieklachten, gespannenheid, vermoeidheid, burn-out, slaapproblemen, hoofdpijn. Psychische problemen fobieën, paniek, somberheid Functionele problemen van houding, stem, adem en beweging nekklachten, rugklachten , RSI, stemproblemen, chronische pijn Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak klachten bij hart- en longziekten, ademproblemen als COPD, astma, postoperatieve behandelingen.
Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven.